Tuesday, January 30, 2018

Ngā Mihi o te Tau Hōu!

Tēnā koutou tamariki mā! Nau mai hoki mai ki te kura! Kua pai tō koutou hararei? I hope you all had a great holiday. Ānei ētahi pikitia o tāku kura mō tēnei wāhanga. I just wanted to show you what I will be up to this term. Can you read any of the kupu Māori?? Can't wait to hear from you! Ngā mihi, Whaea Rovena :-) 


Wednesday, November 29, 2017

Te Rā - nā Ada rāua ko Kaley

We made a BookCreator about Te Rā. 
It took us 2 weeks to finish. 
We made it in reo Māori and English.  
We hope you like it.
Please leave some feedback.


Black Panther nā Shaun

I made a story about Black Panther. 
It took me a long time to finish it and I tried my best. I hope you comment. 
It's quite long so relax and sit back. 😎 


Te Rā - nā Kaeden and Mikaylah

Mikaylah and I made a Book Creator about Te Rā. 
We hope you like it and I hope you comment.  


Moon Knight nā Marino

In Tuhi Rātaka I made a story about Moon Knight. 
It's going to be a little long, so sit back and relax. Enjoy. 
Please leave me feedback. Wednesday, November 22, 2017

Tuhituhi nā Mikalyal - 'Maleficent'

This year I made a BookCreator about Maleficent. 

Shaun, Marino, and I made a BookCreator about the stories that we wrote. 

This is my story.

I hope you enjoy, and leave a comment. :-D

Mihi atu ki a koe.


Tuesday, November 14, 2017

Te Ao - nā Jazaky

We have been learning about Te Ao Atea - planets. I made a ThingLink about Te Ao. Te Ao is the kupu Māori for Earth. Thank you for reading my ThingLink. 
Ngā mihi :-)